Kibernetski poremećaj – Igra bez granica od 20.45 na Brainz TV

Serijal “Kibernetski poremećaj” obrađuje temu ponašanja korisnika interneta u Srbiji sa posebnim osvrtom na posledice zavisnosti od interneta kod dece i mladih.

Serijal “Kibernetski poremećaj” obrađuje temu ponašanja korisnika interneta u Srbiji sa posebnim osvrtom na posledice zavisnosti od interneta kod dece i mladih kroz sedam epizoda podeljenih na sledeće oblasti: 1. Video igre-gejmeri 2. Virtualna prijateljstva na socijalnim mrežama (mejl, forumi, instagram, fejsbuk) 3. Zavisnost od internet kockanja 4. Skupljači informacija-surferi 5. Zavisnost od telefona i tableta 6. Vršnjačko nasilje na socijalnim mrežama 7. Lečenje zavisnosti od interneta Svrha projekta je prevencija stvaranja zavisnosti od interneta. Pored dobrobiti tehnološkog razvoja komunikacionih tehnika, njihova upotreba nije praćena adekvatnim znanjima o negativnom uticaju, o stvaranju zavisnosti. Serijal će ukazati na opasnosti od prekomerne upotrebe interneta, uključujući sve servise koje ova tehnologija omogućava, Ciljna grupa je opšta populacija stanovnika Srbije sa posebnim fokusom na roditelje i mlade. Format informativno-edukativnog serijala je dokumentaran. Broj epizoda u serijalu je 7. Svaka epizoda predstavlja tematsku celinu i može se emitovati pojedinačno. Projekat je finasijski podržan od strane Ministarstva za kulturu i informisanje.