Serija: Detektiv Murdok – Epic Drama, 20.00

Godine 1890. Vilijam Murdok koristi napredne forenzičke tehnike za to vreme, uključujući analizu otisaka prstiju i praćenje dokaznog materijala, kako bi rešio neka od najužasnijih ubistava u gradu. U epizodi koju pratimo na Epic Drama od 20.00, nakon što devojčiva biva pronađena mrtva, Murdok se suočava sa famom oko vampira, usled skorog objavljivanja dela “Drakula”, Brema Stokera.