Serija dana: 911 (FOX, 22.00)

Demonstrantima u klanici pomaže 118. jedinica. Žena je zaključana u “sobu za iskaljivanje besa” sa ljubavnicom svoga muža. U međuvremenum Atena preuzima korake da pomogne Majklu, Meju i Heriju, koji se nalaze zaglavljeni u gužvi.