Emisija dana – utorak, 27. oktobar: Izgubljeni kućni video materijali nastali u nacističkoj Nemačkoj

Amaterske snimke prve linije i civilnih priča nude nov uvid u život u predratnoj Nemačkoj i u prve dane rata. Nacisti kontrolišu sve, a antisemitizam je eksplicitan.

Foto Promo