Nagrađivani film koji beleži unutrašnje mehanizme jedne porodice u krizi u Bruklinu 1986. U Bruklinu 1986. ekscentrična porodica kvaziintelektualaca sastavljena od univerzitetskog profesora Bernarda i…